Schweiz

  • Schweiz indtager en 20. plads blandt de lande, Danmark eksporterer til. Den årlige eksport har i flere år ligget på ca. 5 milliarder kroner om året.
  • Schweiz har ca. 8,5 millioner indbyggere og er kendetegnet ved en stabil økonomi, stærk valuta, høj købekraft og villighed til at betale en høj pris for kvalitet.
  • Der er et stort uudnyttet eksportpotentiale for danske virksomheder i alpelandet.