Østrig

  • Østrig er en af Europas stærkeste økonomier med en høj velstand og tilsvarende høj købekraft.
  • Med ca. 8,8 millioner indbyggere er der et stort eksportpotentiale for danske virksomheder.
  • Østrig har i kraft af sin beliggenhed udviklet sig til et centrum for Centraleuropa og Balkan. Eksport til Østrig åbner dermed også op for at få fodfæste i de østeuropæiske lande.